entreprenørfirma med fokus på kvalitet

Trovåg Gårdsdrift

Alt innen graving,  transport, riving og leiekjøring

Kort om oss

Trovåg gårdsdrift

Graving

Vi tilbyr gravetjenester, planering av tomter, drenering av hager og grunn. Vi har en moderne maskinpark som hjelper oss å utføre alle oppdrag på en profesjonell og effektiv måte. 

Vi utfører graving av dreneringsgrøfter, og arbeider med stor nøyaktighet. Eldre boliger med dårlig drenering langs grunnmur, noe som kan føre til fuktskader i kjeller. Fuktskader i en kjeller vil ofte vises i form av saltutslag på vegg, kondens og sopp. For å rette opp skaden, må vi sørge for at vannmassene som renner mot grunnmuren, blir ledet vekk og ikke trekker gjennom.

veiarbeid

Kantklipping, grusing, høvling, grøftegraving, brøyting og strøing. I tillegg gjør vi støvdemping av veier og anleggsområder med enten salt eller vann. Vi bytter også stikkrenner.

Jordbruk

Vi kan utføre tjenester som slåing, raking, harving, pløying, fresing samt pressing av småbunter (høy/halm).

transport

Salg og transport av fyllmasser som pukk, sand, grus, singel, stein og jord. Vi kan tilby konkurransedyktige priser og rask leveranse ved bestilling. Ta kontakt for priser på fyllmasse eller utkjøring. Vi leier også ut containere. 

Anleggsgartner

Vi utfører planering av tomter og grunnarbeid. Her benytter vi oss av lang erfaring og bred kompetanse for å levere et resultat vi som leverandør, og du som kunde er fornøyd med. Vi gjør også planting av tuja og busker samt oppussing og anlegg av hage.

steinlegging

Alt innen steinlegging og mur.

vi får prosjektene dine ferdig

Vårt formål

Vi er et lite, men allsidig entreprenørfirma som holder til på Fosser i Aurskog-Høland. Vi tilbyr alt innen graving, transport, leiekjøring, veivedlikehold og landbrukstjenester. Vi har som mål og kunne tilby våre tjenester til fornuftige priser men samtidig levere så høy kvalitet som mulig.