Kantklipping

Vi utfører kantklipping. Krana rekker ca 5,5 meter ut og ca 7,5 meter horisontalt . Vi slår alt ifra jordekanter til veikanter og beiter og lignende .